Close

By Ellen de Vries januari 27, 2023 In majoie hajary

What’s in a name? Majoie Hajary

Majoie werd geboren als Marie Majoie Hajary. Als klein meisje heette ze Rieke [afgeleid van Marie], later noemde ze zich Majoie, Majoie Hajary. Maar hoe spreek je die namen uit? / Majoie was born as Marie Majoie Hajary. Called Rieke [derived from Marie] as a little girl, she later called herself Majoie, Majoie Hajary. But how do you pronounce these names?/ Majoie est née sous le nom de Marie Majoie Hajary. Appelée Rieke [dérivé de Marie] quand elle était petite fille, elle s’est ensuite appelée Majoie, Majoie Hajary. Mais comment prononce-t-on ces noms ? 

In een interview in 1943 verbeterde ze de journalist die haar voornaam als Ma Joie [Frans voor Mijn Blijdschap] uitsprak. De journalist gaf de correcte uitspraak fonetisch weer als: Madsjoejie Hàdsjary. Het is aannemelijk dat haar uitspraak onder invloed van het Frans veranderde. De H werd een ‘stomme’ h en de J wordt in Frankrijk als zj uitgesproken. Luister naar de uitspraak van haar naam door haarzelf (jaren 80, Parijs), door haar zoon Sébastien Garros (jaren 80, Parijs) en haar nicht  Chandra van Binnendijk (2023, Paramaribo), de dochter van Majoies zus Toetie Hajary en de nicht van Majoie en haar zus Jetty Hajary. / In an interview in 1943, she corrected the journalist who pronounced her first name at its French as Ma Joie [My Joy]. The journalist then rendered the correct pronunciation phonetically as: Madsjoejie Hàdsjary. It is plausible that her pronunciation changed under the influence of the French language. The H became a ‘mute’ H and the J is pronounced as Zj in France. Listen to the pronunciation of her name by herself (1980s, Paris), by her son Sébastien Garros (1980s, Paris) and her niece Chandra van Binnendijk (2023, Paramaribo), the daughter of Majoie’s sister Toetie Hajary and the niece of Majoie and her other sister Jetty Hajary. /Lors d’une interview en 1943, elle corrige le journaliste qui prononce son prénom en français comme Ma Joie. Le journaliste a ensuite rendu phonétiquement la prononciation de la correction comme suit : Madsjoejie Hàdsjary. Il est plausible que sa prononciation ait changé sous l’influence de la langue française. Le H est devenu un h “muet” et le J se prononce comme zj en France. Écoutez la prononciation de son nom par elle-même (années 80, Paris), par son fils Sébastien Garros (années 80, Paris) et par sa nièce Chandra van Binnendijk (2023, Paramaribo), la fille de la sœur de Majoie: Toetie Hajary, et la nièce de Majoie et de son autre sœur, Jetty Hajary. 

Luister en becommentarieer / Listen and leave a comment/ Ecouter et écrire un commentaire. 

Majoie Hajary:

Sébastien Garros:

Chandra van Binnendijk:

Leave a reply

error: Content is protected !!